Regulaminy

REGULAMIN GRAND PRIX TRAKTU BRZESKIEGO 2020

Organizatorami Grand Prix Traktu Brzeskiego 2020 są:

Gmina Wiązowna
ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna
e-mail: polmaraton@wiazowna.pl, tel. 22 512 58 30

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Wyszyńskiego 56, 05-300 Mińsk Mazowiecki
e-mail: mosir@mosir.org.pl, tel. 25 752 24 46

Klub Biegacza Biała Biega
ul. Stacyjna 4a, 21-500 Biała Podlaska
e-mail: bialabiega@gmail.com, tel. 519 328 914

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Zarówie 86, 21-560 Międzyrzec Podlaski
e-mail: mosir@miedzyrzec.pl, tel. 83 371 64 20

KOORDYNATOR GRAND PRIX:

Agencja Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 6, 08-110 Siedlce
e-mail: info@biegjacka.pl, tel. 25 644 23 99 wew.203

Do Grand Prix Traktu Brzeskiego 2020 zaliczają się następujące biegi:

 • 23 lutego 2020 – 40. Półmaraton Wiązowski
     dystanse: 5 km, półmaraton; Wiązowna
 • 31 maja 2020 – Ogólnopolskie Biegi Uliczne 25. Mazowiecka Piętnastka i 6. Mazowiecka
     Piątka dystanse: 5 km, 15 km; Mińsk Mazowiecki
 • 14 czerwca 2020 – 9. Rodzinny Piknik Biegowy Biała Biega
     dystanse: 5 km, 15 km; Biała Podlaska
 • 26 lipca 2020 V Uliczna Międzyrzecka Dycha
     dystanse: 5 km, 10 km; Międzyrzec Podlaski
 • 29-30 sierpnia 2020 – 11. Bieg Siedleckiego Jacka
     dystanse: 5 km, 10 km, półmaraton; Siedlce

Podsumowanie cyklu Grand Prix, tj. ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród odbędzie się
dnia 30 sierpnia 2020 roku w Siedlcach po zakończeniu po zakończeniu Biegu Siedleckiego Jacka.

Za poszczególne biegi wchodzące w skład Grand Prix w pełni odpowiedzialne są organizujące
je podmioty. Każdy z biegów regulowany jest na mocy odrębnego Regulaminu, zamieszczonego na stronach internetowych Organizatora i stronie www.gptb.pl/zapisy.

Udział w Grand Prix nie wiąże się z żadnymi kosztami i jest dobrowolny.
Aby wziąć udział w Grand Prix, należy zapisać się osobno na każdy z Biegów cyklu,
(postępując zgodnie z regulaminem danego Biegu) pamiętając, by każdorazowo podać
dokładnie te same dane zawodnika. Błędnie podane dane mogą skutkować brakiem zawodnika
w klasyfikacji GPTB lub nie uwzględnieniem wszystkich wyników zawodnika. 

PUNKTACJA:

Aby zostać sklasyfikowanym w cyklu, należy ukończyć po jednym biegu na każdym
z czterech dystansów (5 km, 10 km, 15 km, 21,097 km)
rozgrywanych w ramach poszczególnych imprez biegowych wchodzących w skład GPTB.
Zawodnik sam wybiera, w jakiej kolejności i gdzie pobiegnie dany dystans.

Do punktacji w ramach cyklu zaliczane są punkty za ukończenie czterech wymaganych dystansów. Za ukończenie dowolnego piątego biegu, zawodnik otrzymuje dodatkowe punkty, zgodnie z obowiązującą punktacją. W przypadku ukończenia przez danego zawodnika większej liczby biegów, do klasyfikacji liczony będzie tylko jeden dodatkowy bieg - najlepszy wynik danego zawodnika. W przypadku ukończenia np. dwóch biegów na tym samym dystansie, w punktacji zostanie uwzględniony najlepszy wynik zawodnika.

W przypadku, gdy jeden z biegów nie odbędzie się, pod uwagę brana jest punktacja z biegów, które się odbyły. W przypadku, gdy nie odbędzie się ostatni bieg, tzn. Bieg Siedleckiego Jacka organizatorzy poinformują na swoich stronach internetowych o terminie i miejscu odbioru nagród za Grand Prix.

Klasyfikacja w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn będzie prowadzona wg następującej punktacji:

Miejsce Punkty
1 100
2 90
3 80
4 72
5 65
6 60
7 56
8 52
9 48
10 46
11 44
12 42
13 40
14 38
15 37
16 36
17 35
18 34
19 33
20 32
21 31
22 30
23 29
24 28
25 27
26 26
27 25
28 24
29 23
30 22
31 21
32 20
33 19
34 18
35 17
36 16
37 15
38 14
39 13
40 12
41 11
42 10
43 9
44 8
45 7
46 6
47 5
48 4
49 3
50 2
51 1
Do końca listy 1

 

Będzie prowadzona również klasyfikacja kobiet i mężczyzn w następujących kategoriach wiekowych:

   - K 18-29      - M 18-29 
   - K 30-39      - M 30-39
   - K 40-49      - M 40-49
   - K 50+         - M 50+

Punkty w kategoriach wiekowych zostaną przyznane wg poniższej skali:

Miejsce Punkty
1 50
2 45
3 40
4 36
5 33
6 30
7 28
8 26
9 24
10 22
11 21
12 20
13 19
14 18
15 17
16 16
17 15
18 14
19 13
20 12
21 11
22 10
23 9
24 8
25 7
26 6
27 5
28 4
29 3
30 2
31 1
Do końca listy 1

 

Nagradzanych będzie 6 pierwszych zawodników w kategoriach OPEN osobno kobiety i mężczyźni oraz 3 pierwszych zawodników i zawodniczek w kategoriach wiekowych.
Dla zwycięzców w kategorii OPEN oraz w poszczególnych kategoriach wiekowych przewidziane są puchary, nagrody pieniężne i/lub rzeczowe.

Zawodnicy nagrodzeni w kategoriach OPEN nie będą brani pod uwagę przy nagradzaniu w kategoriach wiekowych.

Każdy zawodnik, który zostanie sklasyfikowany w cyklu (tzn. ukończy bieg na każdym z czterech dystansów) otrzyma pamiątkowy upominek, wręczany w dniu 30 sierpnia 2020 roku na Biegu Siedleckiego Jacka. W przypadku nieobecności nagroda będzie do odebrania w siedzibie ARMS w Siedlcach do dnia 11 września 2020 roku. Po tym czasie nagrody można będzie odebrać u poszczególnych organizatorów Biegów cyklu. Nagrody nie będą wysyłane pocztą.

Warunkiem odbioru pucharów i nagród rzeczowych jest obecność w dniu 30 sierpnia 2020 roku na uroczystym finale GPTB lub w przypadku nieobecności zgłoszenie się po odbiór do siedziby ARMS w Siedlcach do dnia 11 września 2020 roku. Po tym czasie nagroda nie będzie wydana.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.
Po każdym z biegów na stronie internetowej cyklu: www.gptb.pl dostępna będzie klasyfikacja GPTB po poszczególnych biegach.

Zainteresowani mają 7 dni od dnia każdego z biegów na złożenie protestu dot. wyników GPTB – po tym czasie protesty nie będą uwzględniane. Wyjątkiem jest „Bieg Siedleckiego Jacka”, gdzie protesty powinny być złożone w ciągu godziny od ogłoszenia końcowej klasyfikacji GPTB – klasyfikacja ta zostanie wywieszona w widocznym miejscu na terenie imprezy. Wszystkie protesty dotyczące wyników GPTB i ich podliczenia rozstrzyga ARMS w Siedlcach. Protesty powinny mieć charakter pisemny, ze wskazaniem na kontakt drogą mailową: info@biegjacka.pl

INNE POSTANOWIENIA:

Administratorami danych osobowych uczestników poszczególnych biegów są podmioty organizujące dany bieg.

Dane osobowe poszczególnych biegów w zakresie: imię nazwisko, data urodzenia, miejscowość zamieszkania i klub, będą przekazane Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach w celu opracowania wyników GPTB.

Komunikat końcowy Grand Prix Traktu Brzeskiego wraz ze zdjęciami pojawi się na stronie internetowej cyklu: www.gptb.pl oraz na portalach biegowych, regionalnych, itp.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w klasyfikacji GPTB na każdym z etapów powstałe na skutek błędnie wpisanych przez zawodnika danych osobowych w formularzu zgłoszeniowym na poszczególne biegi.

W sprawach nieujętych regulaminem rozstrzyga Koordynator w porozumieniu z pozostałymi Organizatorami.

 

REGULAMIN NAGRÓD GPTB 2020

1. Nagrody pieniężne w Grand Prix Traktu Brzeskiego otrzymuje pierwszych sześciu zawodników i pierwszych sześć zawodniczek w ogólnej klasyfikacji.
2. Wartości nagród w klasyfikacji OPEN:

 

MĘŻCZYŹNI

KOBIETY

1 miejsce

1000,- zł

1000,- zł

2 miejsce

700,- zł

700,- zł

3 miejsce

500,- zł

500,- zł

4 miejsce

400,- zł

400,- zł

5 miejsce

300,- zł

300,- zł

6 miejsce

200,- zł

200,- zł

 

3. Nagrody pieniężne w Grand Prix Traktu Brzeskiego otrzymuje pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki w kategoriach wiekowych:

   - K 18-29      - M 18-29 
   - K 30-39      - M 30-39
   - K 40-49      - M 40-49
   - K 50+         - M 50+

4. Wartości nagród w kategoriach wiekowych:

 

MĘŻCZYŹNI

KOBIETY

1 miejsce

200,- zł

200,- zł

2 miejsce

150,- zł

150,- zł

3 miejsce

100,- zł

100,- zł

 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zamiany nagrody pieniężnej na rzeczową o podanej w tabelach wartości.

6. Nagradzani zawodnicy z miejsc 1-6 w kategorii OPEN i 1-3 w kategoriach wiekowych otrzymują pamiątkowe puchary.

7. Pierwszych trzech zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymuje nagrodę pieniężną lub rzeczową.

8. Zawodnicy, którzy otrzymali nagrody w kategorii Open, nie będą brani pod uwagę przy nagradzaniu w kategoriach wiekowych.

9. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w wysokościach nagród.

 

REGULAMIN 40. PÓŁMARATONU WIĄZOWSKIEGO

REGULAMIN WIĄZOWSKIEJ 5-TKI

REGULAMIN BIAŁA BIEGA